Výherce Letní ceny ve výši 600 € (2017)

Soutěž o Letní cenu probíhala od 27. 7. 2017 do 17. 8. 2017. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 31. 8. 2017 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 600 €


Losování proběhlo 22. 6. 2017
Ověření výherce proběhlo 31. 8. 2017


Výherce soutěže: Eva Veselá
Zákaznické číslo: 179382559


Výherci blahopřejeme.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Proč je moře slané?