Výherci soutěže o věcnou cenu – 2x bezsáčkový vysavač

Soutěž o věcnou cenu – 2x bezsáčkový vysavač  Dynamics  probíhala od 27. 3.2018 do 9. 4.2018. Losování se uskutečnilo 17.4.2018 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.


Výherci:

 Jméno  Zákaznické číslo
R. Tenglerová  233206554
 J. Štěpánová  921507958

Výhercům blahopřejeme.

 

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Proč je moře slané?