Výherci soutěže o věcnou cenu – 4x odšťavňovač citrusů

Soutěž o věcnou cenu – 4x odšťavňovač citrusů probíhala od 17.1.2018 do 30.1.2018. Losování se uskutečnilo 6. 2. 2018 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

 

Jméno Zákaznické číslo
V. Lindovská 26650760
V. Holcová 66568567
D. Votrubová 123492959
K. Drhovský 332707254Výhercům blahopřejeme.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Proč je moře slané?