Výherci soutěže o věcnou cenu – 5x řetízek s přívěskem GALAXY

Soutěž o věcnou cenu – 5x řetízek s přívěskem GALAXY probíhala od 2.11. 2017 do 15. 11. 2017. Losování se uskutečnilo 22. 11. 2017 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Výherci soutěže

Jméno Zákaznické číslo
Bedřich Bezděčný 016496661
Petr Dokoupil 086198650
Miroslava Šidlíková 177138557
Libor Nováček 209560760
Jitka Kunová 334933361

Výhercům blahopřejeme.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Proč je moře slané?