Výherci soutěže o věcnou cenu sadu pánví Blaumann

Soutěž o věcnou cenu 4x sadu pánví Blaumann probíhala od 19. 3. do 7. 4. 2019. Losování se uskutečnilo 17. 4. 2019  za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Cena: 4x sada pánví Blaumann

Losování: 17. 4. 2019


Výherci:

Jméno Zákaznické číslo
J. Smítka 722067269
K. Lorencová 300625959
R. Obr 984723260
S. Karban 300231766
 

Výhercům blahopřejeme.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Jak vysoko dokážou vyskočit delfín a kosatka?