Ptáci všech kontinentů

Zažijte vzrušující pocit z toho, že během chvilky dokážete rozpoznat jakéhokoli opeřence. S knihou PTÁCI VŠECH KONTINENTŮ budete schopni pojmenovat každého z nich.


  • ISBN: 978-80-86880-98-3
  • Formát: 235 x 305 mm
  • Vazba: Pevná
  • Počet stran: 512
  • Cena: 1164 Kč

Prolistujte si knihu

V této vynikající encyklopedii najdete všechny hlavní skupiny ptáků, které spatříte nejen v Evropě, ale kdekoliv na světě. Jedná se o dokonalého průvodce pro nadšené pozorovatele i pro začátečníky. Díky nádherným barevným ilustracím všech popisovaných ptáků se můžete spolehnout, že vyobrazení v knize přesně odpovídá jeho skutečnému vzhledu tak, jak ho můžete spatřit v přírodě! Malíř–odborník dokáže zdůraznit podstatný rozdíl v sezonním opeření či v opeření podle pohlaví tak, aby i amatér dokázal správně určit a zařadit každý druh.


Z obsahu

Úvod 8

OBJEVUJEME PTÁKY 10

Ptáci v bájesloví 12 Zaznamenávání ptáků 14 • Zdomácnění ptáků 16 • Co ohrožuje prostředí ptáků 18 • Ohrožené druhy a jejich ochrana 20 • Systém ptáků 22 Jak s touto knihou pracovat 23

PTÁCI AMERIKY 24

MOŘŠTÍ PTÁCI 26

Oceánští poutníci 26 • Buřňáci 28 • Mořští lovci 30 • Dálkoví letci 32 • Predátoři a piráti 34

POBŘEŽÍ A ÚSTÍ ŘEK 36

Alkouni a papuchalk 36 • Papuchalci a alkouni 38 • Společenští mořští ptáci 40 • Pelikáni a terejové 42 • Kormoráni 44 • Tučňáci a husy 46 • Racci 48 • Větší mořští ptáci 52 • Rybáci a zoboun 54 • Pisík a jespáci 56 • Další bahňáci 58 • Další severní bahňáci 60 • Kulíci, slukovci a ústřičník 62 • Brodiví 64 • Kachny a chřástali 66 • Biotopoví specialisté 68

JEZERA, RYBNÍKY A ŘEKY 70

Potáplice a potápky 70 • Plameňáci a další dlouhonozí vodní ptáci 72 • Brodiví 74 • Bukači a další vodní ptáci 76 • Volavky, bukači, kvakoš 78 • Chřástali 80 • Lysky a další chřástali 82 • Kachny 84 • Další běžné kachny 88 • Labutě a husy 90 • Tenkozobci, ostnáci a další bahňáci 92 • Ledňáčci 94 • Další sladkovodní predátoři 96

LESY 98

Kotingy 98 • Leskovci, momoti a lenivky 100 • Kvesalové, trogoni a pipulky 102 • Vousáci, zvonovec a kotinga 104 • Tukani a arassariové 106 • Hokové, tinamy a další ptáci pobývající hlavně na zemi 108 • Lesní lovní ptáci 110 • Lesní specialisté 112 • Arové 114 • Aratingové 116 • Ararové a další papoušci 118 • Amazoňané a další papoušci 120 • Menší papoušci 122 • Datli 124 • Další šplhaví ptáci 126 • Holubi a kukačky 128 • Tangary 130 • Vlhovci 132 • Hmyzožraví obyvatelé lesa 134 • Tažní pěvci 136 • Obyvatelé havajských lesů 138 • Lesní pěvci 140 • Sovy 142 • Velcí lesní dravci 146 • Další lesní dravci 148

OTEVŘENÁ KRAJINA 150

Obři a kuriozity 150 • Křepeli a tetřívci 152 • Lovní kurové 154 • Kolibříci a hmyzožraví ptáci 156 • Hrdličky a holubi 158 • Pěnkavy a strnadi 160 • Ptáci zemědělských oblastí 162 • Pěvci severoamerických prérií 164 • Hmyzožraví migranti 166 • Vytrvalí poutníci 168 • Lovci a mrchožrouti 170 • Dravci 172 • Největší dravci 174

MĚSTA A ZAHRADY 176

Holubi a hrdličky 176 • Vlhovci a trupiálové 178 • Datli, brhlík, lesňáček 180 • Hmyzožraví obyvatelé měst 182 • Kolibříci a sojky 184 • Zahradní lovci 186 • Salašníci a další zpěváci 188 • Původní hmyzožraví ptáci a invazní druhy 190 • Střízlíci 192 • Sýkory 194 • Pipila a další strnadovití 196 • Tangary, čížci a další pěvci 198 • Hýli, dlaskové a jejich příbuzní 200 • Zelenáčci a další zahradní ptáci 202

PTÁCI EVROPY A AFRIKY 204

MOŘŠTÍ PTÁCI 206

Oceánští poutníci 206 • Buřňáčci 208 • Buřňáci jižních oceánů 210 • Ptáci mořských ostrovů 212 • Chaluhy, buřňáci, fregatka 214 • Buřňáci a faeton 216

POBŘEŽÍ A ÚSTÍ ŘEK 218

Ptáci mořského pobřeží 218 • Rybáři 220 • Mořské a pobřežní kachny a husy 222 • Racci 224 • Rybáci 228 • Kormoráni 234 • Lyskonozi, kolihy a vodouši 236 • Další bahňáci 238 • Ústřičníci, břehouši a další bahňáci 240

JEZERA, RYBNÍKY A ŘEKY 242

Potápky a potáplice 242 • Větší vodní ptáci 244 • Další vodní ptáci 246 • Chřástali 250 • Ptáci lesní a mokřadní 252 • Biotopoví specialisté 254 • Kachny 256 • Labutě a husy 260 • Ledňáčci a vodní sovy 262 • Mokřadní dravci 264

LESY 266

Hmyzožraví ptáci 266 • Lesní pěvci 268 • Pěvci závislí na lesním prostředí 270 • Kukačky, ťuhýk a přílbovník 272 • Turakové a lesknáček 274 • Trogoni, pity a lobošové 276 • Lesní holubi a hrdličky 278 • Vousáci 280 • Zoborožci 282 • Lesní papoušci 284 • Datlové 286 • Hmyzožraví ptáci lesa 288 • Drobní lesní pěvci 292 • Drozdi a žluvy 294 • Krkavcovití 296 • Noční lovci 298 • Denní dravci 300

OTEVŘENÁ KRAJINA 302

Obři plání 302 • Čápi, ibisové a příbuzní 304 • Přizpůsobiví hmyzožraví ptáci 306 • Vlhy a mandelíci 308 • Menší ptáci travnatých plání 310 • Drobnější drozdi 312 • Větší drozdovití ptáci 314 • Zoborožci volných plání 316 • Agapornisové a alexandři 318 • Papoušci 320 • Vousáci, dudek a klubák 322 • Ptáci travních porostů 324 • Oportunisté ze suchých krajin 326 • Ptáci savan a stepí 328 • Bažanti a další hrabaví 330 • Dropi a tetřevi 332 • Obyvatelé chladných krajů 334 • Obyvatelé hor 336 • Rorýsi, vlaštovky a jiřičky 338 • Strdimilové a cukernatky 340 • Astrildové 342 • Vdovky a snovačové 344 • Migrující hmyzožraví ptáci 346 • Krkavcovití ptáci a ťuhýci 348 • Sokoli 350 • Hbití vzdušní lovci 352 • Káně 354 • Orli a orlíci 356 • Další orli a supi 358 • Sovy otevřené krajiny 360

MĚSTA A ZAHRADY 362

Pěnice a další drobní návštěvníci zahrad 362 • Sýkory a moudivláček 364 • Pěnkavy a jejich příbuzní 366 • Astrildové a stračky 368 • Vrabci a další semenožraví ptáci 370 • Hýlové, zvonohlíci a bulbulové 372 • Drobní hmyzožraví ptáci a myšáci 374 • Holubi a hrdličky 376 • Špačkovití ptáci 378 • Drozdovití 380 • Zahradní masožravci 382

PTÁCI ASIE, AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU 384

MOŘŠTÍ PTÁCI 386

Mořští tuláci 386

POBŘEŽÍ A ÚSTÍ ŘEK

Tučňáci, pelikáni a další pobřežní ptáci 388 • Ledňáčci, kormoráni a další rybožraví ptáci 390 • Brodiví ptáci 392

JEZERA, RYBNÍKY A ŘEKY 394

Chřástalové a ostnáci 394 • Vodní ptactvo 396

LESY 398

Lelkové a sovy 398 • Kukačky, datlové a vlha 400 • Medozvěstka, zoborožci a vousáci 402 • Pity a trogoni 404 • Bažanti a další obyvatelé lesa 406 • Loboši a další menší lesní ptáci 408 • Holubi a jejich příbuzní 410 • Krkavcovití 412 • Rajky a lemčíci 414 • Největší a nejmenší ptáci Austrálie 416 • Loriové a další papoušci 418 • Dravci 420

OTEVŘENÁ KRAJINA 422

Pustináčci a další hmyzožraví ptáci 422 • Australští papoušci 424 • Holubi a hrdličky 430 • Emu, tabon a astrildovití 432 • Dravci 434

MĚSTA A ZAHRADY 436

Ptáci živící se nektarem a zrnožraví 436 • Medosavkovití, modropláštníci a další australasijské druhy 438 • Špačci, majny, strdimilové a sojkovci 440 • Bulbulové a další zahradní ptáci

JAK PTÁCI ŽIJÍ 444

Vznik a vývoj ptáků 446 • Kostra a části těla ptáků 448 • Peří 450 • Létání 452 • Pohyb 454 • Ptačí smysly 456 • Býložraví ptáci 458 • Dravci a mrchožrouti 460 • Tok a tvoření párů 462 • Hnízdění a snůška 464 • Líhnutí a výchova mláďat 466 • Přežívání 468 • Migrace 470 • Chování 472 • Pozorování ptáků 474 • Pozorování v terénu 476

 

KDE PTÁCI ŽIJÍ 478

Oblasti a přirozená prostředí 480 • Moře 482 • Mořská pobřeží a ústí řek 484 • Sladkovodní jezera, rybníky a řeky 486 • Lesy mírného pásma 488 • Tropické deštné lesy 490 • Tundra a polární oblasti 492 • Travinné porosty a vřesoviště 494 • Život ve městě 496 • Zahrady 498

Slovníček • Užitečné webové adresy 500 Rejstřík 501

 

Souvisejíci produkty

Země: planeta záhad

S knihou Země planeta záhad si budete moci vytvořit vlastní názor! Přináší vám vědecky podložená vysvětlení, nové důkazy i aktuální fundované informace, které jednou provždy změní váš pohled na 200 tajuplných přírodních jevů. Tam, kde chybí jasné zdůvodnění, přináší tato jedinečná publikace všechny protikladné teorie, aby si čtenář mohl vytvořit vlastní názor.

  • Cena: 999 Kč

Země: planeta záhad

S knihou Země planeta záhad si budete moci vytvořit vlastní názor! Přináší vám vědecky podložená vysvětlení, nové důkazy i aktuální fundované informace, které jednou provždy změní váš pohled na 200 tajuplných přírodních jevů. Tam, kde chybí jasné zdůvodnění, přináší tato jedinečná publikace všechny protikladné teorie, aby si čtenář mohl vytvořit vlastní názor.

  • Cena: 999 Kč

Ryby a rybolov v našich vodách

Jedinečná publikace z pera českých autorů RYBY A RYBOLOV V NAŠICH VODÁCH vás zavede do světa, který našim očím zůstává běžně skryt. Objevíte němé tvory, prohánějící se našimi řekami i potoky, rybníky i přehradami v podrobném atlase našich ryb.

  • Cena: 897 Kč