Otazníky na každý den

Kdo a na základě čeho sestavuje jména do kalendáře?

Už dlouhá léta jsou u nás největším vydavatelem civilních (necírkevních) kalendářů Obchodní tiskárny v Kolíně. Představitelé této firmy jsou také členy takzvané kalendářní komise, v níž jsou mimo nich i zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, jazykovědci a další odborníci.

Komise se snaží o to, aby se kalendář měnil rok od roku co nejméně a nově se tam objevovala jména běžná a opravdu užívaná -- kalendář je proto do jisté míry odrazem dobové obliby křestních jmen. Podkladem pro zařazování nových jmen je především sledování matričních zápisů a registrace obyvatel České republiky.

Jména u dní v kalendáři u nás patří k tradici, ale ve světě to zdaleka není pravidlem.V civilních kalendářích jména neuvádí například Německo, Velká Británie, USA a řada dalších států.