Otazníky na každý den

Jak fungují airbagy v autech?

Jestliže speciální snímač zjistí, že vůz do něčeho prudce narazil, řídící elektronika vyšle příkaz k nafouknutí airbagů. Ty jsou složené z polyamidových vaků a takzvaného inflátoru, v němž vzniká potřebné množství plynu. Airbagy přitom nevyužívají zásobníky stlačeného plynu, ale nafukují se dusíkem, který vzniká rychlým rozkladem azidu sodného po jeho zapálení roznětkou. Od okamžiku nárazu do úplného nafouknutí airbagů několika desítkami litrů dusíku přitom uplyne v průměru pouze padesát tisícin vteřiny. Po další desetině vteřiny se airbagy začnou zase vyprazdňovat.