Otazníky na každý den

Jak se čte čárový kód?

Proužek sestavený z různě širokých tmavých čar a světlých mezer se čte snímačem, který vyzařuje infračervené světlo a po odrazu ho opět přijímá. Počítač pak získaná data převede na čísla, případně i písmena. Čárových kódů se používá několik typů, ale každý z nich musí mít takzvanou náběhovou oblast, podle níž snímač pozná, kde kód začíná. Obsahuje také startovací a koncové znaky, které určují, o jaký kód jde, a takzvané kontrolní znaky. Díky nim se chybně přečte jen jeden znak z milionu.

Zdaleka nejrozšířenější je dnes v celém světě jednotný čárový kód EAN určený pro zboží v obchodní síti. Může ho užívat každý stát patřící do mezinárodního sdružení I.A.N.A. EAN se sídlem v Bruselu a každá číslice je v něm kódovaná dvěma čarami a dvěma mezerami. První dvě nebo tři číslice v něm určují stát (například ČR má číslo 859), dalších několik číslic výrobce a zbývající číslice konkrétní zboží.