Otazníky na každý den

Jak vznikají kroupy?

Jestliže stihnete tající kroupu rozříznout, můžete si všimnout, že se skládá z několika vrstev. Tyhle ledové útvary totiž vznikají v několika etapách.

V oblacích jsou vzestupné vzdušné proudy, které unášejí vodní kapky vzhůru. Vzduch je tam chladný, takže kapky zmrznou v ledové krystaly, a zároveň řidší – zárodky budoucích krup proto dřív nebo později začnou padat dolů. Cestou na sebe nabalují další vodu, která mrzne, ale často se stává, že je nakonec ještě silnější vzdušný proud znovu vynese do výšek. Celý proces se někdy mnohokrát opakuje, takže se nakonec vytvoří kroupy velké třeba až několik centimetrů. Ty pak už neudrží ani ten nejsilnější vzestupný proud, a tak se houfně vydají k zemi páchat škody.