Otazníky na každý den

Proč lepidla lepí?

Mezi molekulami či atomy, z nichž se skládá každá látka, působí přitažlivé síly, a to i v případě, že nenesou opačné elektrické náboje. To je také princip lepení, které je obzvlášť účinné, když se molekuly lepidla a lepeného materiálu chemicky podobají. Při lepení musí být lepidlo v tekuté formě, aby byl kontakt mezi částicemi materiálu co nejlepší, zatímco po vyschnutí či vytvrdnutí musí mít v tenké vrstvě vhodné mechanické vlastnosti, zejména pevnost a pružnost. Někdy se při lepení využívá dalších jevů, například naleptání povrchu lepidlem nebo i rozpouštědlem, v němž se dodává. Některé materiály, zejména plasty, se bez speciální úpravy lepí jen velmi obtížně.