Otazníky na každý den

Kdo určil hranici mezi Evropou a Asií?

Díky rozloze 54,8 milionu km2 je Eurasie největší souvislá pevnina na Zemi. Jako první se pokusil stanovit, kde Evropa končí a začíná Asie, švédský důstojník Philipp Johann Strahlenberg v roce 1730. Hranici vytyčil z jihu směrem na sever po veletocích Donu a Volhy, nevysokých hřbetech pohoří Obščij Syrt až k pásmu Uralu a po něm ke Karskému moři. Ural se jako rozmezí záhy vžil; tento téměř dva a půl tisíce kilometrů dlouhý hřeben se opravdu nedá přehlédnout.

Na jihu se podobně nabízí jako hranice hřeben Velkého Kavkazu, kterému dávají přednost anglosaští kartografové. U nás i v některých jiných zemích se respektoval názor Geografické společnosti SSSR z roku 1958, podle něhož je hranici nejvhodnější vést po východním úpatí Uralu a Mugodžaru (obě horstva tedy patří do Evropy), řece Embě, severním pobřeží Kaspického moře k ústí řeky Kumy, odtud Kumskomanyžskou sníženinou k Donu a potom až k jeho ústí do Azovského moře. Tato hranice přičlenila k Evropě i západní část Kazachstánu na sever od Kaspického moře.