Výherní listina 36. hry Velká cena s Výběrovou prémii

Losování proběhlo dne 17. 12. 2014

Devítimístné zákaznické číslo je uvedeno nad adresou každé zásilky.

Je rovněž používáno jako variabilní symbol na všech složenkách zasílaných společností Tarsago Česká republika s. r. o.

 

Výběrová prémie - 2 000 000 Kč

313271569                  ESTER ZATLOUKALOVÁ

 

Mimořádná cena - 200 000 Kč

327753461                         JIŘINA ŠKOPÍKOVÁ

 

1. cena - 100 000 Kč

948810153                               ZDENĚK NOVÁK

 

2. cena - 50 000 Kč

845814258                          MILENA ZDIARSKÁ

 

3. cena - 25 000 Kč

535698318                    MÁRIA STACHUROVÁ

 

4. cena – 200x náramkové hodinky v hodnotě 5 000 Kč

 

BRONISLAV UHEREK                         374542460

FRANTIŠEK KAZATEL                        331359669

IVA KOHUTOVÁ                                307076362

MARTA KONEČNÁ                            130298951

MÁRIA MÄKKÁ                                 331323418

HELENA STEHLÍKOVÁ                       002512653

EVA GERLOVÁ                                   300607460

ANNA KANTOROVÁ                         371595362

MILAN HARUŠŤÁK                            085486510

ANTON ĎURIŠ                                   656255005

HELENA HANIČÁKOVÁ                     261965956

JANA KALUSOVÁ                              249153659

FRANTIŠEK VOLF                               153270556

ZDENĚK WAGNER                             203712656

EMILIA CHRUMOVÁ                         192623005

JOSEF STRAŇÁK                                081359661

DRAHOMÍRA HYJÁNKOVÁ              512848167

IVANKA ŠEBESTOVÁ                         675892564

MVDR. RUDOLF HAVLÍČEK              613656857

JIŘÍ VLASÁK                                       838729661

MARIE BUKVOVÁ                              517620561

MARGITA NEJEDLÁ                           153731953

FRANTIŠKA DUBOVSKÁ                   447171057

ALENA VACKOVÁ                             055745655

MIROSLAV KRÁL                               008266551

OLDŘICH MIHULKA                          413342260

JAROSLAVA ŽIŽKOVÁ                       965704263

MARIAN HÁZY                                   255635664

ALENA GOTZOVÁ                             194046858

JÁN SZABÓ                                        802948511

JOSEF LIBOTOVSKÝ                           006031056

LADISLAV HANAJÍK                          099446005

JAROSLAV KUBÍN                              056711755

JAROSLAV FENCL                              522947157

ZDEŇKA NĚMEČKOVÁ                      145511455

OLGA SEMERÁDOVÁ                       877896363

Z. TROJANOVÁ                                  116474550

ZDEŇKA MACHOVCOVÁ                  221576067

RŮŽENA ŠILHAVÁ                             486300054

LADISLAV KREJSA                             048911364

ZDENĚK ZLATNÍK                               007996059

STANISLAV KAŇUCH                        678539410

EMILIE ŠTURMOVÁ                           451543050

MARGITA SROGONČÍKOVÁ             963869514

ŠARLOTA OLŠÁKOVÁ                      803004215

JÁN KOLESÁR                                    037677000

JITKA RUMLOVÁ                               379766007

IRENA DOLNÍKOVÁ                           578644211

ING. MARTIN MARKUŠOVSKÝ         032433003

ANNA ŠPIRCOVÁ                              433897418

TOMÁŠ BALOG                                 630878666

FRANTIŠEK ZÍKA                                608397160

JOZEF BALAŽIK                                  029620216

LADISLAV KOLLER                            952215463

HANA ŽŮRKOVÁ                               339502856

VLASTA BUŠOVÁ                              147259152

MARIE PÁNKOVÁ                             156288464

MIROSLAV KONTRA                         362607416

JIŘINA HRUŠKOVÁ                            966202564

MAGDA SIMONÍKOVÁ                     404015214

DRAHOSLAVA CELTOVÁ                  739430062

MARIE ŠVESTKOVÁ                           313084756

GABRIELA HOUŠKOVÁ                     754992160

ING. VLADIMÍR DEMJAN                  069194007

VÁCLAV GEČNUK                              004833453

LUDVÍK MAREČEK                             540065156

MIROSLAV KRKAVEC                        445130659

MGR. INGRID RIEMEROVÁ               205350216

OLGA PACHTOVÁ                             544631367

ALENA STRAKOVÁ                            229772957

VÁCLAV HAŠEK ING.                         474556162

PAVOL KRÚTEK                                 151323001

DANA STIBOROVÁ                            342795067

DANUŠE ŠUTOVÁ                              247974668

OLGA EXNEROVÁ                             508899364

DEZIDER KLINCKO                             594322412

BLAŽENA PIVARČIOVÁ                     218906517

ELIŠKA KOLNÍKOVÁ                          487488114

LENKA DRAHOKOUPILOVÁ             951604261

SOŇA STŘÍLKOVÁ                             480277068

ŠTEFAN BAXA                                    986265419

BOHUSLAV MATOUŠEK                   237067465

MILAN VÍŠEK                                     395510058

ALENA WILLMANNOVÁ                  461100156

VIERA SLAVIKOVÁ                            348260017

MÁRIA KUDLIČKOVÁ                       918556216

IVAN TURČEK                                     554944411

ŠTEFAN VIGLAŠ                                 528685116

HORST HUBATSCH                            071655953

IVAN VAŠINA                                     977278058

ING. MILAN REPČÍK                          086204219

PETR MAIER                                       461130153

KAREL NOVOTNÝ                              020366660

ANNA ŠTUMBAUEROVÁ                  766796369

IRENA ŠIBOROVÁ                              870957568

JIŘINA JANKŮJOVÁ                           796558367

EVA ČVANČAROVÁ                           549456562

KAREL LUSKA                                    082179456

ZDENKO GÁLIK                                  538128016

BOŽENA ĎURIAČOVÁ                       365637311

IRENA VOJTKOVÁ                             521595064

BOŽENA HIRKOVÁ                            507753018

JUDR. FRANTIŠEK MICHÁLEK          110457957

ING. KAREL MAREŠ                           966040667

RADKA MAČATOVÁ                         036612669

ANDĚLA ČEPELÁKOVÁ                     405323153

MGR. MELÁNIA IVANOVÁ               047412018

BOROVIČKA LUKÁŠ                          102269519

VÁCLAV PETR                                    647854163

JOSEF KOLÁŘ                                    309740460

STANISLAV KYSELA                           526849052

VERONIKA ŠÁMŠONOVÁ                 809551318

ZDENKA ĎURČÍKOVÁ                       972874216

KAREL FILIP                                       481469466

MIROSLAV PLÍŠEK                            554133759

JUDR. JOSEF SKŘÍČEK                       547894368

LUDMILA PERNICOVÁ                      647855665

MIROSLAVA DUFKOVÁ                    110856950

KVĚTOSLAVA ANDĚLOVÁ                135681151

LADISLAV ZVARDOŇ                        267529459

IVANA HRDÁ                                     700339664

DANIEL ČERNÁK                                743819516

JÚLIA KALINOVÁ                               023291113

JIŘÍ ZICHÁČEK                                    371365063

RŮŽENA KORNASOVÁ                      308435856

BLAŽENA SEDLÁKOVÁ                     002320461

ROMAN UHERKO                              582298350

MIROSLAV PEŠL                                101476750

MARGITA ŠVECOVÁ                         148578006

FRANTISEK JOSEFIK                          903623054

MILADA ČERNÁ                                305203950

ZDENĚK SVOBODA                           168093951

EVA REPKOVÁ                                   102980412

THDR. AMANTIUS AKIMJAK            411368317

VALÉRIA HRICOVOVÁ                      073579003

MARTIN NEŠPOR                              066441062

JAROSLAVA KOHOUTOVA              324033958

FRANTIŠKA MARIÁNKOVÁ              777694165

IGOR DIBÁK                                       154388001

JAROMÍR KŘÍBALA                           730844253

ZDENĚK PTÁČEK                                058013150

LADISLAVA SKÁLOVÁ                      779618956

JÁN BARAN                                        220912016

VLADIMÍRA HUDCOVÁ                    282922754

MARIE VÍTKOVÁ                                378957854

DAVID SOCHOR                                390193660

JANA RÖHLICHOVÁ                          031359852

RADIM KUČA                                     869857563

JOZEF FÚDOR                                    295768111

ING. VLADIMÍR VOJTA                      204901852

SVATOPLUK DRÁPAL                       662080066

JIŘINA PANKOVSKÁ                          160870752

ZDISLAVA HORNÁ                            985474665

ING. JOZEF FÜRY                               680382007

MÁRIA PODLUCKA                           478942012

JOSEF NEUWIRTH                             568382855

DANUŠKA VAJSOVÁ                         172022855

JIŘÍ SLOUP                                         334327150

ANNA KAROVÁ                                 367175013

VLASTIMIL BARŠA                            130451667

MARIE NÁDRASKÁ                           051698361

ING. JAN ČERNÝ                                 862599568

KAREL JAROŠ                                    483498661

MÁRIA DEMIANOVÁ                        179541311

DUŠAN ŠRÁMEK                               188295214

MONIKA OLBORTOVA                     107729665

ŠÁRKA RAJMANOVÁ                        695131365

MARIE WANTULOKOVÁ                  786615664

BEÁTA SLEZIAKOVÁ                         319341010

OĽGA JANÁČKOVÁ                           385906316

ING. IVAN OBR                                  664598362

ZDEŇKA TUHÁČKOVÁ                      775859364

ANNA PETROVÁ                                170183261

JOZEF KLIMAN                                  555316510

JAROSLAV HAVLÍN                           649144852

ING. MILAN PÄTOPRSTÝ                  389700111

AGNESA POLČOVÁ                           508202411

ALENA MAREŠOVÁ                          685633362

EVA RATAJOVÁ                                 072975467

JOZEF BACHRATÝ                              449393113

DUŠAN BEZÁK                                   322563410

ING. ŠTEFAN KOSTELNÝ                   208948008

ING. STANISLAV ZVERBÍK                 230027011

MARIE ŠVÉDOVÁ                              637114859

ILONA POKORNÁ                             936028263

JOSEF PRŮŠA                                     986831061

PAVOL MIKUŠ                                   050797008

LADISLAVA ŠPLÍCHALOVÁ              325864260

STANISLAV VALEK                            166385458

VLADIMÍR VESELÝ                             513170157

MARTA STRÝČKOVÁ                         191536463

ZUZANA STARÍČKOVÁ                      963994510

ANEŽKA VEPŘKOVÁ                         800353151

MARTA GUMANOVÁ                       072916008

VALÉRIA FARULOVÁ                        511854216

MIKULÁŠ DUFEK                               409088117

HELENA ŠIRŮČKOVÁ                        465196556

JOSEF MOTYČKA                               373853363

ING. JANA MARKOVÁ                      772535264

JARMILA KRKOŠKOVÁ                     489853414