Pravidla soutěže o 100 vitaminových přípravků Beta karoten

Začátek soutěže: 1. 4. 2013
Konec soutěže: 5. 5. 2013
Každý týden dvě nové otázky.
Každý týden v pondělí losování o 10 dvojbalení potravinového doplňku Beta karoten.
Výherci budou zveřejněni na našich internetových stránkách každý týden nejpozději v úterý.
Adresa soutěže: obchod.readersdigest.cz/soutez
Účastníci mají možnost zapojit se každý týden znovu do dalšího kola.
Pořadatelem soutěže je společnost Reader’s Digest Výběr s. r. o., IČ 24711748, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 23005.
Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci společnosti Reader’s Digest Výběr s. r. o. a jejich blízké osoby.
Společnost Reader’s Digest Výběr s. r. o. si vyhrazuje právo otisknout jméno, příjmení, obec bydliště v časopise Reader's Digest nebo v propagačních materiálech.
Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž bez náhrady zrušit nebo změnit její pravidla. Informace o zrušení soutěže nebo změně jejích pravidel budou zveřejněny stejným způsobem jako tato pravidla.