Výherce soutěže o Zimní cenu ve výši 600 €


Soutěž o Zimní cenu probíhala od 5. 2. 2018 do 12. 3. 2018. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 12. 1. 2018 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Losování výherního čísla proběhlo 12. 1. 2018
Ověření výherce proběhlo 27. 3. 2018

Výše ceny: 600 €


Výherce soutěže: J. Folta
Zákaznické číslo: 078226154


Šťastnému výherci srdečně blahopřejeme.