Výherce ceny za rychlou odpověď 2014

Výherce ceny za rychlou odpověď 2014

Cena za rychlou odpověď 2014

Soutěž probíhala od 2. 12. 2013 do 5. 12. 2014. Podmínkou účasti v soutěži o Cenu za rychlou odpověď bylo splnění zadání, kdy účastník soutěže měl na fotografii, na které byli hráči fotbalu při hře, určit křížkem místo, kde se podle názoru účastníka nachází střed na fotografii chybějícího míče. Protože jsme obdrželi více správných odpovědí, bylo zahájeno 2. kolo soutěže.Výherce

Výherkyní ceny za rychlou odpověď se po 2. kole soutěže stala:

Eva Perhalová, HavířovCena: hotovost ve výši 600 000 Kč nebo osobní automobil téže hodnoty.


Výherkyni blahopřejeme.