Výherce Letní ceny 1 000 €

Výherce Letní ceny ve výši 1 000 €

Soutěž o Letní cenu probíhala od 8. 7. 2016 do 26. 8. 2016. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 8. 9. 2016 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 1 000 €

Losování proběhlo 31. 3. 2016

Ověření výherce proběhlo 8. 9. 2016

Výherce soutěže

Anna Červená
Zákaznické číslo: 
295892150

 Výherci blahopřejeme.