Výherce soutěže o Super cenu

Výherce Super ceny 8 000 €


Soutěž o Super cenu probíhala od 1. 6. 2016 do 9. 1. 2017. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 30. 1. 2017 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 8 000 €
Předlosované výherní číslo bylo vylosováno dne 23. 4. 2015.

Výherce soutěže


I. Simon, zákaznické číslo: 066836212/H


Výherci blahopřejeme.