Výherci Okamžité ceny

Výherci Okamžité ceny v hodnotě 190 €

Soutěž o 10 Okamžitých cen – multifunkčních hudebních přehrávačů v hodnotě 190 € probíhala od 12. 5. 2016 do 2. 6. 2016. Losování se uskutečnilo 13. 6. 2016 pod dohledem notáře a proběhlo automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

Cena:  10x multifunkční hudební přehrávač v hodnotě 190 €

Losování proběhlo 13. 6. 2016

Výherci soutěže

J. Neckár (zákazn. číslo: 162384018)

V. Nosek (zákazn. číslo: 568760456)

V. Rožanski (zákazn. číslo: 293317754)

M. Hajdová (zákazn. číslo: 299763357)

P. Bereznaj (zákazn. číslo: 440265757)

I. Hartmann (zákazn. číslo: 62510311/H)

M. Frank (zákazn. číslo: 55618081/R)

C. Costea (zákazn. číslo: 98667571/R)

R. Dragan (zákazn. číslo: 95287401/R)

G. Mezokerestesi (zákazn. číslo: 41243701/H)

 Výhercům blahopřejeme.