Výherce Expresní ceny ve výši 900 €

Soutěž o Expresní cenu probíhala od 20. 4. 2016 do 11. 5. 2016. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 25. 5. 2016 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny:  900 €

Losování proběhlo 14. 1. 2016

Výherce soutěže

J. Orbánová
Zákaznické číslo: 
919067726

 Výherci blahopřejeme.