Výherce soutěže o Cenu za rychlou odpověď 2015

Výherce soutěže o Cenu za rychlou odpověď 2015

Cena za rychlou odpověď 2015

Soutěž probíhala od listopadu 2014 do srpna 2015. Podmínkou účasti v soutěži o Cenu za rychlou odpověď bylo splnění zadání, kdy účastník soutěže měl na fotografii, na které byli hráči fotbalu při hře, určit křížkem místo, kde se podle názoru účastníka nachází střed na fotografii chybějícího míče. Protože jsme obdrželi více správných odpovědí, bylo zahájeno 2. kolo soutěže a v důsledku shodně úspěšných tipů nakonec i 3. kolo soutěže, které určilo výherce..Výherce

Výhercem soutěže o Ceny za rychlou odpověď se po 3. kole soutěže stal:

Josef Kodytek, zákaznické číslo 396 252 254Cena: hotovost ve výši 500 000 Kč nebo osobní automobil téže hodnoty.


Výherci blahopřejeme.