Výherce Zimní ceny 2016

Výherce Zimní ceny ve výši 600 €

Soutěž o Zimní cenu probíhala od 1. 2. 2016 do 15. 3. 2016. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 31. 3. 2016 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny:  600 €

Losování proběhlo 29.10.2015

Výherce soutěže

Emma Mucsányi
Zákaznické číslo: 257702223

 Výherci blahopřejeme.