Výherce Ceny věrného zákazníka ve výši 250 € (2018)

Losování se uskutečnilo 19. 4. 2018 pod dohledem notáře a proběhlo automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

Výše ceny: 250 €


Losování proběhlo 19. 4. 2018

Výherce soutěže: M.PISUC
Zákaznické číslo: 607884812/R


Výherci blahopřejeme.