Výherce Příspěvku na zimní dovolenou 2017

Soutěž o Příspěvek na zimní dovolenou probíhala od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Losování se uskutečnilo 14. 12. 2017 pod dohledem notáře a proběhlo automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

Cena: 500 €

 
Losování proběhlo 14. 12. 2017

Výherce soutěže: E. Probstová
Zákaznické číslo: 110434956


Výherci blahopřejeme.