Výherce Soutěže o Expresní cenu (2018)

Soutěž o Expresní cenu probíhala od 16. 4. 2018 do 7. 5. 2018. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 21. 5. 2018 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 500 €

 
Losování výherního čísla proběhlo 12. 1. 2018
Ověření výherce proběhlo 21. 5. 2018

 
Výherce soutěže: M. Szecskó
Zákaznické číslo: 875861310/HŠťastnému výherci srdečně blahopřejeme.