Výherce soutěže o Okamžitou cenu

Výherce Okamžité ceny 1 000 


Soutěž o Okamžitou cenu probíhala od 20. 2. 2017 do 23. 3. 2017. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 6. 4. 2017 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 1 000 

Předlosované výherní číslo bylo vylosováno dne 30. 1. 2017.


Výherce soutěže: G. Englezu

Zákaznické číslo: 934222314/R

Výherci blahopřejeme.