Výherce soutěže o věcnou cenu – 1x pekárna TRISTAR

Soutěž o věcnou cenu – 1x pekárna TRISTAR  probíhala od 23. 10. 2017 do 9. 11.2017. Losování se uskutečnilo 14. 11. 2017 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Výherce soutěže:

Eva Černá 432630554


Výherci blahopřejeme!