Výherce Zlaté ceny ve výši 500 €

Soutěž o Zlatou cenu probíhala od 25. 9. 2017 do 26. 10. 2017. Losování se uskutečnilo 14. 11. 2017 a proběhlo automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

Výše ceny: 500 €


Výherce soutěže
S. Markné  503929224/H

Šťastnému výherci blahopřejeme!