Výherce Zimní ceny ve výši 1 500 €

Soutěž o Zimní cenu probíhala od 12. 1. 2017 do 3. 2. 2017. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 16. 2. 2017 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 1 500 €

Losování proběhlo 14. 10. 2016

Ověření výherce proběhlo 16. 2. 2017

Výherce soutěže

I. Jebelean
Zákaznické číslo: 
021275712/R

 Výherci blahopřejeme.