Výherci soutěže o věcnou cenu – 7x set knih Cosa Nostra

Soutěž o věcnou cenu – 7x set knih Cosa Nostra probíhala od 27. 12. 2017 do 11. 1. 2018. Losování se uskutečnilo 18. 1. 2018 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Výherci soutěže:

Jméno Zákaznické číslo
M. Zdráhal 102096458
D. Votrubová 123492959
L. Hejzral 182079465
I. Šálková 183450764
H. Rybárová 300795562
Z. Svoboda 550094757
M. Lášková 940489162

Výhercům blahopřejeme.