Výherci soutěže o věcnou cenu – vyhřívanou deku

Soutěž o věcnou cenu 2x  vyhřívanou deku  probíhala od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018. Losování se uskutečnilo 19. 10. 2018  za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Cena: 2x  vyhřívaná deka

Losování: 19. 10. 2018
 

Výherci:


K.Heřt, 522738069
M. Krotil, 751093053 


Výhercům blahopřejeme.