Výherci soutěže o věcnou cenu sadu pánví Blaumann

Soutěž o věcnou cenu 3x sadu pánví Blaumann probíhala od 11. 3. do 1. 4. 2019. Losování se uskutečnilo 10. 4. 2019  za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.
 

Cena: 3x sada pánví Blaumann

Losování: 10. 4. 2019


Výherci:

J. Volka, 368794051
H. Mazourová, 479031765
S. Mědílek, 536395666
 

Výhercům blahopřejeme.