Výherce soutěže o věcnou cenu 2x radiobudík s projektorem

Soutěž o věcnou cenu 2x radiobudík s projektorem probíhala od 27. 11. 2019 do 11. 12. 2019. Losování se uskutečnilo 17. 12. 2019 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Cena: 2x radiobudík s projektorem

Losování: 17. 12. 2019

Výherci:
P. Andrlík, 476115454
Ing. P. Nejedlý, 653919058

Výhercům blahopřejeme.