Výherci soutěže o věcnou cenu 3x nůž Wingman

Soutěž o věcnou cenu 3x nůž Wingman probíhala od 25. 6. do 8. 7. 2019. Losování se uskutečnilo 16. 7. 2019 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Cena: 3x nůž Wingman

Losování proběhlo dne: 16. 7. 2019

Výherci soutěže:
K. Nyklová (zákaznické číslo 324811767)
I. Jícha (zákaznické číslo 395601360)
J. Toncsko (zákaznické číslo 490191168)

Štastným výhercům srdečně blahopřejeme!