Výherce soutěže o Prémiovou cenu ve výši 900 €

Soutěž o Prémiovou cenu ve výši 900 € probíhala od 3. 8. 2020 do 25. 9. 2020. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 8. 10. 2020 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Cena: peněžní výhra ve výši 900 €

Losování výherního čísla proběhlo 14. 5. 2020
Ověření výherce proběhlo 8. 10. 2020

Výherce soutěže:
L. Grui (zákaznické číslo: 385041619/R)

Šťastnému výherci srdečně blahopřejeme!