Výherce soutěže o věcnou cenu 1x Elektrický parní hrnec

Soutěž o věcnou cenu 1x Elektrický parní hrnec probíhala od 20. 3. 2020 do 6. 4. 2020. Losování se uskutečnilo 14. 4. 2020 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Cena: 1x Elektrický parní hrnec

Losování: 14. 4. 2020


Výherci:
S. Odehnalová, 234431763

Výherci blahopřejeme.