Výherce soutěže o věcnou cenu 2x Meteostanice.

Soutěž o věcnou cenu 2x Meteostanice probíhala od 27. 1. do 7. 2. 2021. Losování se uskutečnilo 15. 2. 2021 za účasti losovací komise a proběhlo automatickými prostředky pomocí generátoru náhodných čísel.

Cena: 2x Meteostanice

Losování: 15. 2. 2021

Výherci:
Z. Motyčáková, 006382566
B. Vernerová, 221286667
 
Výhercům blahopřejeme.