Almanach skladatelů

Kolekce CD z cyklu Hudební kronika - ALMANACH SKLADATELŮ nám umožní připomenout si nejdůležitější postavy, které psaly dějiny hudby. Samozřejmě, že nemohou chybět velikáni jako Vivaldi, Bach, Chopin nebo Mozart, ale kromě nich zbylo místo i na ty, na něž byste si možná ani nevzpomněli – Marc-Antoine Charpentier, César Franck či třeba soudobý skladatel Marco Ivanovič a další. Možná to nejsou tak zářivé hvězdy, ale bez nich a bez desítek jim podobných by současná hudba vypadala úplně jinak, než jakou ji známe. Vydejme se tedy na plavbu napříč stoletími, zaposlouchejme se do tónů hudby a poznávejme ty, kteří dali dějinám zvuk.


Nedílnou součástí kolekce je barevný buklet, v němž najdete historická fakta i řadu zajímavostí. Připomíná dobové kulisy, v nichž jednotlivé skladby vznikaly a na něž reagovaly, od 17. století až po současnost.

 • KOLEKCE 3 CD
 • Cena za kolekci CD: 990 Kč

Z obsahu

CD 1 - 17. – 18. století

 • 1. Te Deum
 • 2. Pastorale z Vánočního koncertu
 • 3. Pochod krále dánského
 • 4. Zima z cyklu Čtvero ročních období
 • 5. Příjezd královny ze Sáby z oratoria Solomon
 • 6. Largo z opery Xerxes
 • 7. Árie na struně G
 • 8. Jízda na saních
 • 9. Melodie a variace na Císařský kvartet
 • 10. Serenada
 • 11. Menuet
 • 12. Andante z Koncertu pro klavír č. 21 (Elvíra Madiganová)
 • 13. Motiv ze Symfonie č. 6 v F dur Pastorální
 • 14. Motiv z Měsíční sonáty
 • 15. Vilém Tell – předehra
 • 16. Vojenský pochod
 • 17. Pstruh (Die Forelle)
 • 18. Serenáda
 • 19. Ave Maria

CD 2 - 19. století

 • 1. Rákoczyho pochod
 • 2. Radeckého pochod
 • 3. Nokturno k dramatu Sen noci svatojánské
 • 4. Svatební pochod z dramatu Sen noci svatojánské
 • 5. Minutový valčík
 • 6. Etuda č. 3 E dur op. 10 „Smutek”
 • 7. Sen
 • 8. Sny lásky č. 3 v Aes
 • 9. Bridalalův chór z opery Lohengrin
 • 10. Celeste Aida z opery Aida
 • 11. Valčík z opery Faust
 • 12. Andělský chléb
 • 13. Hlasy Jara
 • 14. Melodie v F dur
 • 15. Polovecké tance z opery Kníže Igor
 • 16. Ukolébavka
 • 17. Tanec kostlivců
 • 18. Cikánský tanec z opery Carmen
 • 19. Milostný motiv z Romea a Julie
 • 20. Španělská rapsodie
 • 21. Humoreska
 • 22. Motiv ze symfonické básně Šehrezáda
 • 23. Ranní nálada – doprovod k dramatu Peer Gynt
 • 24. Norské tance č. 2

CD 3 - 19. – 20. století

 • 1. Poema
 • 2. Pomp and Circumstance pochod Op. 39 č. 1 (Země naděje a spasení)
 • 3. Vlny Dunaje
 • 4. Rašení jara
 • 5. Matt inata
 • 6. Menuet v G dur
 • 7. Tango
 • 8. Měsíční svit
 • 9. Andalusie ze sbírky Španělské tance
 • 10. Intermezzo z opery Sedlák kavalír
 • 11. Tak pravil Zaratustra (Motiv z fi lmu 2001: Vesmírná odysea')
 • 12. Finsko
 • 13. Venkovské zahrady
 • 14. Bolero
 • 15. Petr a vlk – motiv
 • 16. Léto z opery Porgy a Bess
 • 17. Adagio z Concierto de Aranjuez
 • 18. Šavlový tanec
 • 19. Lento e Largo – Tranquilissimo ze Symfonie tří smutných písní
 • 20. Jsem skutečné víno

Souvisejíci produkty

5.–16. století: Zrození hudby

Kolekce CD z cyklu Hudební kronika – ZROZENÍ HUDBY nás přivádí k úplnému zrodu hudební historie. Hudba provází člověka už od počátků jeho existence. Nálezy z prehistorického období dokazují, že jakmile si člověk začal vyrábět pracovní nástroje, vznikaly také první hudební nástroje. Na této CD kolekci se můžete ponořit do historie hudby od jejích úplných počátků v gregoriánských chorálech, přes středověké skladby Hildegardy z Bingenu a renesanční duchovní písně Giovanniho da Palestriny, až po dochované fragmenty prvních oper Claudia Monteverdiho. Na tónech skladeb se můžete přenést řadu století zpět a nahlédnout do hudební historie.

 • Cena za kolekci CD: 990 Kč

17. století: Éra barokní vznešenosti

S kolekcí CD z cyklu Hudební kronika – ÉRA BAROKNÍ VZNEŠENOSTI se přeneseme do 17. století. Baroko jako umělecký styl klade hlavní důraz na to, jak dílo působí na diváka. Proto nešetří zdobností a bohatou symbolikou, což se projevuje i v hudbě. Barokní hudba se rodí v průběhu 17. století v Itálii, je neodmyslitelně spjata s Benátkami a Antoniem Vivaldim. Rodí se nové typy skladby – oratorium, sonáty a koncert. K nejvýznamnějším hudebním skladatelům období baroka řadíme takové velikány, jakými byli Monteverdi, Albinoni, Händel či Bach.

 • Cena za kolekci CD: 990 Kč

18. století: Éra vídeňské klasiky

Kolekce CD z cyklu Hudební kronika – ÉRA VÍDEŇSKÉ KLASIKY představí 18. století. V hudbě se do čela postavili zejména autoři, které dnes známe jako vídeňské klasiky: Haydn, Mozart či Beethoven. Vzniká množství zejména instrumentálních skladeb, orchestry jsou rozšířeny o sekci dechových nástrojů a na popularitě získávají zejména symfonie a sonáty. Později je toto období označeno jako klasicismus.

 • Cena za kolekci CD: 990 Kč

Jožka Černý

897 Kč (CD)

Suchý & Šlitr

990 Kč (CD)

Rossini a jeho doba

990 Kč (CD)