Ptáci všech kontinentů

Zažijte vzrušující pocit z toho, že během chvilky dokážete rozpoznat jakéhokoli opeřence. S knihou PTÁCI VŠECH KONTINENTŮ budete schopni pojmenovat každého z nich.

DOPRODEJ

Sleva z 1164 Kč na 699 Kč


  • ISBN: 978-80-86880-98-3
  • Formát: 235 x 305 mm
  • Vazba: Pevná
  • Počet stran: 512
  • Cena: 699 Kč

Prolistujte si knihu

V této vynikající encyklopedii najdete všechny hlavní skupiny ptáků, které spatříte nejen v Evropě, ale kdekoliv na světě. Jedná se o dokonalého průvodce pro nadšené pozorovatele i pro začátečníky. Díky nádherným barevným ilustracím všech popisovaných ptáků se můžete spolehnout, že vyobrazení v knize přesně odpovídá jeho skutečnému vzhledu tak, jak ho můžete spatřit v přírodě! Malíř–odborník dokáže zdůraznit podstatný rozdíl v sezonním opeření či v opeření podle pohlaví tak, aby i amatér dokázal správně určit a zařadit každý druh.


Z obsahu

Úvod 8

OBJEVUJEME PTÁKY 10

Ptáci v bájesloví 12 Zaznamenávání ptáků 14 • Zdomácnění ptáků 16 • Co ohrožuje prostředí ptáků 18 • Ohrožené druhy a jejich ochrana 20 • Systém ptáků 22 Jak s touto knihou pracovat 23

PTÁCI AMERIKY 24

MOŘŠTÍ PTÁCI 26

Oceánští poutníci 26 • Buřňáci 28 • Mořští lovci 30 • Dálkoví letci 32 • Predátoři a piráti 34

POBŘEŽÍ A ÚSTÍ ŘEK 36

Alkouni a papuchalk 36 • Papuchalci a alkouni 38 • Společenští mořští ptáci 40 • Pelikáni a terejové 42 • Kormoráni 44 • Tučňáci a husy 46 • Racci 48 • Větší mořští ptáci 52 • Rybáci a zoboun 54 • Pisík a jespáci 56 • Další bahňáci 58 • Další severní bahňáci 60 • Kulíci, slukovci a ústřičník 62 • Brodiví 64 • Kachny a chřástali 66 • Biotopoví specialisté 68

JEZERA, RYBNÍKY A ŘEKY 70

Potáplice a potápky 70 • Plameňáci a další dlouhonozí vodní ptáci 72 • Brodiví 74 • Bukači a další vodní ptáci 76 • Volavky, bukači, kvakoš 78 • Chřástali 80 • Lysky a další chřástali 82 • Kachny 84 • Další běžné kachny 88 • Labutě a husy 90 • Tenkozobci, ostnáci a další bahňáci 92 • Ledňáčci 94 • Další sladkovodní predátoři 96

LESY 98

Kotingy 98 • Leskovci, momoti a lenivky 100 • Kvesalové, trogoni a pipulky 102 • Vousáci, zvonovec a kotinga 104 • Tukani a arassariové 106 • Hokové, tinamy a další ptáci pobývající hlavně na zemi 108 • Lesní lovní ptáci 110 • Lesní specialisté 112 • Arové 114 • Aratingové 116 • Ararové a další papoušci 118 • Amazoňané a další papoušci 120 • Menší papoušci 122 • Datli 124 • Další šplhaví ptáci 126 • Holubi a kukačky 128 • Tangary 130 • Vlhovci 132 • Hmyzožraví obyvatelé lesa 134 • Tažní pěvci 136 • Obyvatelé havajských lesů 138 • Lesní pěvci 140 • Sovy 142 • Velcí lesní dravci 146 • Další lesní dravci 148

OTEVŘENÁ KRAJINA 150

Obři a kuriozity 150 • Křepeli a tetřívci 152 • Lovní kurové 154 • Kolibříci a hmyzožraví ptáci 156 • Hrdličky a holubi 158 • Pěnkavy a strnadi 160 • Ptáci zemědělských oblastí 162 • Pěvci severoamerických prérií 164 • Hmyzožraví migranti 166 • Vytrvalí poutníci 168 • Lovci a mrchožrouti 170 • Dravci 172 • Největší dravci 174

MĚSTA A ZAHRADY 176

Holubi a hrdličky 176 • Vlhovci a trupiálové 178 • Datli, brhlík, lesňáček 180 • Hmyzožraví obyvatelé měst 182 • Kolibříci a sojky 184 • Zahradní lovci 186 • Salašníci a další zpěváci 188 • Původní hmyzožraví ptáci a invazní druhy 190 • Střízlíci 192 • Sýkory 194 • Pipila a další strnadovití 196 • Tangary, čížci a další pěvci 198 • Hýli, dlaskové a jejich příbuzní 200 • Zelenáčci a další zahradní ptáci 202

PTÁCI EVROPY A AFRIKY 204

MOŘŠTÍ PTÁCI 206

Oceánští poutníci 206 • Buřňáčci 208 • Buřňáci jižních oceánů 210 • Ptáci mořských ostrovů 212 • Chaluhy, buřňáci, fregatka 214 • Buřňáci a faeton 216

POBŘEŽÍ A ÚSTÍ ŘEK 218

Ptáci mořského pobřeží 218 • Rybáři 220 • Mořské a pobřežní kachny a husy 222 • Racci 224 • Rybáci 228 • Kormoráni 234 • Lyskonozi, kolihy a vodouši 236 • Další bahňáci 238 • Ústřičníci, břehouši a další bahňáci 240

JEZERA, RYBNÍKY A ŘEKY 242

Potápky a potáplice 242 • Větší vodní ptáci 244 • Další vodní ptáci 246 • Chřástali 250 • Ptáci lesní a mokřadní 252 • Biotopoví specialisté 254 • Kachny 256 • Labutě a husy 260 • Ledňáčci a vodní sovy 262 • Mokřadní dravci 264

LESY 266

Hmyzožraví ptáci 266 • Lesní pěvci 268 • Pěvci závislí na lesním prostředí 270 • Kukačky, ťuhýk a přílbovník 272 • Turakové a lesknáček 274 • Trogoni, pity a lobošové 276 • Lesní holubi a hrdličky 278 • Vousáci 280 • Zoborožci 282 • Lesní papoušci 284 • Datlové 286 • Hmyzožraví ptáci lesa 288 • Drobní lesní pěvci 292 • Drozdi a žluvy 294 • Krkavcovití 296 • Noční lovci 298 • Denní dravci 300

OTEVŘENÁ KRAJINA 302

Obři plání 302 • Čápi, ibisové a příbuzní 304 • Přizpůsobiví hmyzožraví ptáci 306 • Vlhy a mandelíci 308 • Menší ptáci travnatých plání 310 • Drobnější drozdi 312 • Větší drozdovití ptáci 314 • Zoborožci volných plání 316 • Agapornisové a alexandři 318 • Papoušci 320 • Vousáci, dudek a klubák 322 • Ptáci travních porostů 324 • Oportunisté ze suchých krajin 326 • Ptáci savan a stepí 328 • Bažanti a další hrabaví 330 • Dropi a tetřevi 332 • Obyvatelé chladných krajů 334 • Obyvatelé hor 336 • Rorýsi, vlaštovky a jiřičky 338 • Strdimilové a cukernatky 340 • Astrildové 342 • Vdovky a snovačové 344 • Migrující hmyzožraví ptáci 346 • Krkavcovití ptáci a ťuhýci 348 • Sokoli 350 • Hbití vzdušní lovci 352 • Káně 354 • Orli a orlíci 356 • Další orli a supi 358 • Sovy otevřené krajiny 360

MĚSTA A ZAHRADY 362

Pěnice a další drobní návštěvníci zahrad 362 • Sýkory a moudivláček 364 • Pěnkavy a jejich příbuzní 366 • Astrildové a stračky 368 • Vrabci a další semenožraví ptáci 370 • Hýlové, zvonohlíci a bulbulové 372 • Drobní hmyzožraví ptáci a myšáci 374 • Holubi a hrdličky 376 • Špačkovití ptáci 378 • Drozdovití 380 • Zahradní masožravci 382

PTÁCI ASIE, AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU 384

MOŘŠTÍ PTÁCI 386

Mořští tuláci 386

POBŘEŽÍ A ÚSTÍ ŘEK

Tučňáci, pelikáni a další pobřežní ptáci 388 • Ledňáčci, kormoráni a další rybožraví ptáci 390 • Brodiví ptáci 392

JEZERA, RYBNÍKY A ŘEKY 394

Chřástalové a ostnáci 394 • Vodní ptactvo 396

LESY 398

Lelkové a sovy 398 • Kukačky, datlové a vlha 400 • Medozvěstka, zoborožci a vousáci 402 • Pity a trogoni 404 • Bažanti a další obyvatelé lesa 406 • Loboši a další menší lesní ptáci 408 • Holubi a jejich příbuzní 410 • Krkavcovití 412 • Rajky a lemčíci 414 • Největší a nejmenší ptáci Austrálie 416 • Loriové a další papoušci 418 • Dravci 420

OTEVŘENÁ KRAJINA 422

Pustináčci a další hmyzožraví ptáci 422 • Australští papoušci 424 • Holubi a hrdličky 430 • Emu, tabon a astrildovití 432 • Dravci 434

MĚSTA A ZAHRADY 436

Ptáci živící se nektarem a zrnožraví 436 • Medosavkovití, modropláštníci a další australasijské druhy 438 • Špačci, majny, strdimilové a sojkovci 440 • Bulbulové a další zahradní ptáci

JAK PTÁCI ŽIJÍ 444

Vznik a vývoj ptáků 446 • Kostra a části těla ptáků 448 • Peří 450 • Létání 452 • Pohyb 454 • Ptačí smysly 456 • Býložraví ptáci 458 • Dravci a mrchožrouti 460 • Tok a tvoření párů 462 • Hnízdění a snůška 464 • Líhnutí a výchova mláďat 466 • Přežívání 468 • Migrace 470 • Chování 472 • Pozorování ptáků 474 • Pozorování v terénu 476

 

KDE PTÁCI ŽIJÍ 478

Oblasti a přirozená prostředí 480 • Moře 482 • Mořská pobřeží a ústí řek 484 • Sladkovodní jezera, rybníky a řeky 486 • Lesy mírného pásma 488 • Tropické deštné lesy 490 • Tundra a polární oblasti 492 • Travinné porosty a vřesoviště 494 • Život ve městě 496 • Zahrady 498

Slovníček • Užitečné webové adresy 500 Rejstřík 501

 

Souvisejíci produkty

Sada 3 knih: Průvodce přírodou: Stromy, Květiny, Motýli

Řada kapesních Průvodců přírodou vás naučí poznat a určovat jednotlivé zástupce rostlinné i živočišné říše na základě pouhých tří rozpoznávacích znaků.

V jednotlivých titulech se podrobněji seznámíte s KVĚTINAMI, MOTÝLY a STROMY, které denně pozorujete. Díky přehlednému členění obsahu, srozumitelným informacím a spoustě krásných fotografií rychle porozumíte přírodě kolem sebe.

DOPRODEJ

Sleva z 798 Kč na 690 Kč

  • Cena: 690 Kč

Nezdolné rostliny :: Síly přírody

Kniha Nezdolné rostliny přináší pozoruhodné informace o rostlinách, jejich stavbě i o jejich často neuvěřitelných schopnostech, díky nimž se jim daří přežívat a kolonizovat i velmi nehostinná místa.

  • Cena: 420 Kč

Sada 3 knih: Průvodce přírodou: Stromy, Květiny, Motýli

Řada kapesních Průvodců přírodou vás naučí poznat a určovat jednotlivé zástupce rostlinné i živočišné říše na základě pouhých tří rozpoznávacích znaků.

V jednotlivých titulech se podrobněji seznámíte s KVĚTINAMI, MOTÝLY a STROMY, které denně pozorujete. Díky přehlednému členění obsahu, srozumitelným informacím a spoustě krásných fotografií rychle porozumíte přírodě kolem sebe.

DOPRODEJ

Sleva z 798 Kč na 690 Kč

  • Cena: 690 Kč