Podmínky použití webových stránek

Vítejte na webových stránkách www.vyber.cz vlastněných a provozovaných společností Tarsago Česká republika, s.r.o. Váš přístup a používání těchto webových stránek podléhá dále uvedeným podmínkám. Využíváním webových stránek vyslovujete s těmito podmínkami souhlas. Před použitím webových stránek se prosím s podmínkami velmi pečlivě seznamte.

  1.   Přístup
  2.   Chování uživatelů
  3.   Práva k duševnímu vlastnictví
  4.   Odkazy a reklama
  5.   Soutěže
  6.   Změna podmínek

OBECNÉ PODMÍNKY

1. Přístup


1.1 Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout uživateli přístup či zamezit využívání webových stránek či jejich části bez předchozího upozornění, pokud se podílí na jakékoliv činnosti, která podle názoru společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.:

(a) porušuje ustanovení těchto podmínek;

 (b) porušuje práva společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. nebo třetích osob; (c) je jakkoliv jinak nepřípustná pro další přístup a používání těchto webových stránek.

2. Chování uživatelů


2.1 Uživatelé nesmějí webové stránky používat k:

(a) osvojování jiné totožnosti či ke zkreslování své totožnosti, věku nebo příbuznosti či příslušnosti k jiné osobě nebo subjektu (zejména v případech, kdy webové stránky vyžadují registraci uživatele);

(b) padělání nebo mazání funkcí, popisků či jiných označení původu nebo zdroje jakéhokoliv obsahu webových stránek (jak je definován v článku 3.1 dále);

(c) poškozování nebo narušování provozu webových stránek, serverů či sítí, na nichž se nacházejí webové stránky, či nerespektování jakýchkoliv požadavků, postupů, pravidel nebo nařízení, týkajících se sítí, na nichž se nacházejí webové stránky;

(d) pokusům o neoprávněný přístup k webovým stránkám, počítačovému systému nebo sítím, na nichž se nacházejí webové stránky, jakýmikoliv prostředky;

(e) padělání nebo pokusům o padělání či k jakémukoliv ohrožování nezletilých;

(f) zasílání nepřístojné, nemravné, urážlivé či hrubé elektronické komunikace nebo elektronické komunikace urážející náboženství, rasu nebo vyznání nebo vyhrožující násilím (včetně e-mailů nebo materiálů zasílaných do diskusního fóra) a zasílání tzv. spamů (zasílání nevyžádané elektronické pošty);

(g) provádění, prezentování, přeposílání, distribuci, propagaci či zveřejňování průzkumů, soutěží, pyramidových her nebo řetězcových dopisů;

(h) provádění, prezentování, přeposílání, distribuci, propagaci či zveřejňování materiálů obsahujících jakoukoliv nabídku fondů, reklamu nebo nabídku na zboží nebo služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.;

(i) k přenosu či zasílání e-mailem nebo jinak těch materiálů, jejichž přenášení takovým způsobem není dovoleno (včetně materiálů, které porušují práva k duševnímu vlastnictví třetích stran či které obsahují důvěrné informace);

(j) sběru, využívání, poskytování nebo uchovávání osobních údajů jiných uživatelů, včetně e-mailových adres;

(k) porušování právních předpisů.

2.2 Každý uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti všech svých hesel a dalších identifikačních údajů používaných k přihlášení na webové stránky. Uživatel souhlasí s tím, že bude společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. bezodkladně informovat o jakémkoliv neoprávněném použití svého hesla či jiném porušení zabezpečení.

3. Práva k duševnímu vlastnictví

3.1 Informace, materiály, grafická zobrazení, loga, ikony tlačítek, obrázky, video a audio klipy, ochranné známky, inzerce, design, uspořádání, grafické uživatelské rozhraní, vzhled a ovládací prvky webových stránek (společně „obsah“) jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a zákony o ochraně duševního vlastnictví.

3.2 Uživatelé webových stránek mohou obsah webových stránek používat pouze pro osobní a nekomerční účely a nejsou oprávněni tento obsah jakkoliv pozměňovat či upravovat. Jakékoliv použití webových stránek pro jiné, zejména pro komerční účely je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o..

3.3 Logo společnosti Tarsago Česká republika, s. r. o. a obchodní firma jsou zapsanými ochrannými známkami a jejich použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. je zakázáno.

4. Odkazy a reklama

4.1 Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných osob. Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. nenese za obsah těchto webových stránek žádnou odpovědnost.

4.2 Webové stránky mohou obsahovat reklamy na zboží nebo služby třetích osob. Za správnost všech údajů uvedených v těchto reklamách odpovídá zadavatel reklamy a nikoli společnost Tarsago Česká republika, s.r.o..

5. Soutěže

 

5.1 Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. čas od času vyhlašuje na těchto webových stránkách soutěže. Pravidla těchto soutěží budou zveřejněna v okamžiku vyhlášení soutěže.

6. Změny podmínek

6.1 Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit nebo doplnit tyto podmínky.