Otazníky na každý den

Člověk s krevní skupinou AB nesmí darovat krev pacientovi se skupinou 0. Opačně to jde ale bez potíží. Jak krev "pozná", v kom je (či z koho pochází) a zda se má při smíšení s cizí krví srazit nebo ne?

Každá krev nese v červených krvinkách znak zvaný antigen a zároveň v krevní plazmě protilátku proti antigenu, který v této krvi není. V krvi typu A je například antigen A a protilátka anti-B. Přítomnost protilátky anti-A by vedla k životu nebezpečnému shlukování krvinek. Platí přitom, že dodání cizí protilátky do krve příjemce není tak nebezpečné jako dodání cizího antigenu.

Při transfuzi se většinou nepodává tzv. plná krev, ale koncentrát červených krvinek ve speciálním roztoku prakticky bez protilátek. Nositel skupiny AB má v červených krvinkách antigeny A a B, ale v plazmě žádné protilátky anti-A nebo anti-B. Může proto přijmout omezené množství krve A, B i 0, zvlášť pokud jsou téměř zbaveny protilátek.

Upravená krev skupiny 0 nemá v červených krvinkách žádné antigeny a minimální množství protilátek, proto ji v omezeném množství můžou přijmout všichni pacienti. U plné krve skupiny 0 platí totéž, ale je třeba dbát zvýšené opatrnosti.