Otazníky na každý den

Proč je ozonová díra zrovna nad jižním pólem? Je tam přece celkem čistý vzduch.

Ozonová díra jako taková neexistuje. Ve skutečnosti jsme svědky toho, že se vrstva ozonu nad oběma póly ztenčuje. Je to tím, že látky ničící ozon, jako například freony, se rozkládají velmi pomalu a putují atmosférou, až skončí daleko od míst, kde do ovzduší unikly.

Ozonová vrstva je nejvíc ohrožená na pólech proto, že tamní specifické klima urychluje destruktivní reakci mezi ozonem a znečišťujícími látkami.