Otazníky na každý den

Proč se rodí přibližně stejně mužů jako žen, když by na oplodnění stačil třeba jeden muž na sto žen?

U lidí, stejně jako u jiných savců, určuje pohlaví potomka pohlavní chromozom v mužské spermii, která oplodní vajíčko. „Spermií s ‚mužským‘ chromozomem Y je sice stejný počet jako s ‚ženským‘ chromozomem X, ale ženy nějak dokážou - zatím nevíme jak - ovlivnit pravděpodobnost oplození tou či onou spermií tak, aby rodily víc synů, nebo více dcer,“ říká biolog Tomáš Grim z olomoucké Palackého univerzity. „Obecně platí, že bohatí a vlivní rodiče mají víc synů, naopak rodiče chudí více dcer. Z biologického hlediska je důvod zřejmý: úspěšnost synů při plození závisí na majetku, úspěšnost dcer je na majetku závislá minimálně. Bohatý syn je totiž atraktivním partnerem, chudý nikoliv. Naopak dcera – pokud vypadá alespoň trošku k světu – je atraktivní vždycky. Část lidí je chudá a druhá část bohatá, a tak se poměry pohlaví celkově vyrovnají. Kromě toho platí pravidlo, že plodit méně početné pohlaví je vždycky výhodnější. Je-li v populaci více dcer, je výhodné plodit syny, kteří budou mít při rozmnožování větší úspěch než dcery – na jednoho syna totiž připadá víc partnerek. A samozřejmě i naopak, takže se poměr pohlaví opět vyrovná.“