Otazníky na každý den

Jak se měří velmi vysoké teploty?

Při velmi vysokých teplotách nelze použít žádný klasický teploměr, protože by se mohl roztavit nebo dokonce vypařit. Využívá se proto toho, že každá látka při určité teplotě vydává charakteristické záření - při nižších teplotách se našim očím jeví jako červené až oranžové, při vyšších teplotách je vidíme jako žluté až bílé.

Pro měření teplot nad 1500 stupňů Celsia slouží radiační pyrometr. Bezdotykově změří záření tepelného zdroje v úzké oblasti spektra a elektronicky pak vyhodnotí jeho teplotu.

Lze tak měřit nejenom teploty panující například v tavicích pecích, ale také na povrchu hvězd či jiných velmi vzdálených kosmických objektů.