Otazníky na každý den

Jak se obarvují staré černobílé filmy?

Nejprve je nutné převést film do digitální podoby, se kterou dokáže pracovat počítač. S jeho pomocí se každý odstín šedé obarví a přidělí se mu identifikační kód. Když se pak na dalším snímku objeví znovu, počítač už ho obarví automaticky.

Poprvé byl tento proces použit v roce 1985 u amerického filmu Yankee Doodle Dandy s Jamesem Cagneyem v hlavní roli. Výsledek vyhovoval pro projekci na televizní obrazovce, ale při promítání na velkém plátně se příliš neosvědčil. Dnešní filmové skenery a další přístroje už sice zaručují dokonalé výsledky, ale od obarvování černobílých filmů se pomalu upouští. Množí se totiž hlasy, podle nichž je takový zásah projevem neúcty k původním uměleckým záměrům filmových tvůrců.